Úřední deska

Vyhlášky a nařízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná vyhláška - OOP - MZE - 49892/2021-16212 21. 9. 2021 31. 12. 2022
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - MZ - kalamitní situace v lesích 27. 7. 2020 31. 12. 2022
Veřejná vyhláška MZ - opatření obecné povahy - hospodářství v lesích 6. 4. 2020 7. 4. 2023
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 4. 2. 2020 20. 2. 2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatků ze psů 4. 2. 2020 20. 2. 2020
Obecně závazná vyhláška obce Úhřetice č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpad na území Obce Úhřetice 4. 2. 2020 20. 2. 2020
Veřejná vyhláška MZ - opatření obecné povahy - hospodaření v lesních porostech 9. 12. 2019 31. 12. 2022
Strategický plán rozvoje sportu 2019-2025 obce Úhřetice 16. 8. 2019 31. 12. 2025
Obecně závazná vyhláška obce Úhřetice č. 2/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 5. 4. 2018 20. 4. 2018
Obecné závazná vyhláška obce Úhřetice č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 5. 4. 2018 20. 4. 2018
Tržní řád 7. 10. 2014 21. 10. 2014

Rozpočet a rozpočtová opatření obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření č. 2/2021 23. 12. 2021 30. 6. 2022
Schválený rozpočet pro rok 2022 15. 12. 2021 31. 3. 2023
Rozpočtové opatření č. 1/2021 6. 11. 2021 30. 6. 2022
Schválený rozpočet obce Úhřetice pro rok 2021 21. 12. 2020 31. 3. 2022
Návrh rozpočtu na rok 2021 1. 12. 2020 15. 12. 2020
Schválený rozpočet pro rok 2020 18. 12. 2019 30. 6. 2021
Střednědobý výhled rozpočtu obce Úhřetice pro rok 2021-2023 18. 12. 2019 31. 12. 2023
Střednědobý výhled obce Úhřetice pro roky 2019-2020 9. 1. 2018 30. 6. 2021

Závěrečný účet obce včetně zprávy o přezkoumání hospodaření

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Schválený závěrečný účet obce Úhřetice za rok 2020 30. 6. 2021 30. 6. 2022
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 30. 6. 2021 30. 6. 2022
FIN12 k 31.12.2020 30. 6. 2021 30. 6. 2022
Inventarizační zpráva za rok 2020 30. 6. 2021 30. 6. 2022
FIN12 k 31.12.2020 MŠ 30. 6. 2021 30. 6. 2022
Závěrečný účet obce Úhřetice za rok 2020 19. 5. 2021 7. 6. 2021

Rozpočet MŠ

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Schválený rozpočet MŠ pro rok 2022 12. 1. 2022 30. 6. 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ na roky 2021 - 2023 18. 1. 2021 31. 12. 2021
Schválený rozpočet na rok 2021 pro příspěvkovou organizaci MŠ Úhřetice 18. 1. 2021 31. 12. 2021
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace MŠ pro rok 2021 15. 12. 2020 31. 12. 2020

Mikroregion Chrudimsko

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Návrh střednědobého výhledu na roky 2022 - 2025 MCh 25. 11. 2021 10. 12. 2021
Návrh rozpočtu na rok 2022 Mch 25. 11. 2021 10. 12. 2021
Návrh rozpočtu na rok 2021 - Mikroregion Chrudimsko 24. 11. 2020 11. 12. 2020
Schválený závěrečný účet za rok 2019 Mikroregion Chrudimsko 18. 7. 2020 30. 6. 2021
Rozpočtové opatření č. 1/2020 Mikroregion Chrudimsko 10. 7. 2020 30. 6. 2021
Schválený rozpočet pro rok 2020 Mikroregion Chrudimsko 9. 3. 2020 30. 6. 2021
Střednědobý výhled Mikroregion Chrudimsko pro roky 2020-2022 12. 1. 2020 24. 12. 2022

Poskytované informace podle zákona č. 106/1999 Sb

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 24. 2. 2021 24. 2. 2024


 
 

Celý výpis akcí