Úřední deska

Vyhlášky a nařízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Strategický plán rozvoje sportu 2019-2025 obce Úhřetice 16. 8. 2019 31. 12. 2025

Rozpočet a rozpočtová opatření obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Rozpočtové opatření č. 2/2022 22. 12. 2022 30. 6. 2023
Rozpočtové opatření č. 1/2022 22. 12. 2022 23. 6. 2023
Schválený rozpočet pro rok 2023 7. 12. 2022 31. 3. 2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce Úhřetice pro rok 2021-2023 18. 12. 2019 31. 12. 2023

Závěrečný účet obce včetně zprávy o přezkoumání hospodaření

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Schválený závěrečný účet obce za rok 2021 28. 6. 2022 30. 6. 2023
Výkaz FIN2 -12 M k 31.12.2021 - Mateřská škola 28. 6. 2022 30. 6. 2023
Výkaz FIN2 - 12 k 31. 12. 2021 28. 6. 2022 30. 6. 2023
Rozvaha k 31. 12. 2021 28. 6. 2022 30. 6. 2023
Inventarizační zpráva za rok 2021 28. 6. 2022 30. 6. 2023
Roční účetní závěrka příspěvkové organizace - MŠ Úhřetice za rok 2021 28. 6. 2022 30. 6. 2023
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 28. 6. 2022 30. 6. 2023

Rozpočet MŠ

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Schválený rozpočet MŠ pro rok 2022 12. 1. 2022 30. 6. 2023
Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ na roky 2021 - 2023 18. 1. 2021 31. 12. 2021

Mikroregion Chrudimsko

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Závěrečný účet za rok 2021 - Mikroregion Chrudimsko 16. 8. 2022 31. 7. 2023
Návrh střednědobého výhledu na roky 2022 - 2025 MCh 25. 11. 2021 10. 12. 2021
Návrh rozpočtu na rok 2022 Mch 25. 11. 2021 10. 12. 2021

Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná vyhláška - OPP - přechodná úprava provozu na silnicích I. třídy č. 17 a č. 37 29. 3. 2023 13. 4. 2023
Pozvánka na Valnou hromadu TJ Sokol Úhřetice, z.s. konanou ve středu 5. dubna 2023 21. 3. 2023 6. 4. 2023
Zápis do 1. ročníku ZŠ Vejvanovice 21. 3. 2023 5. 4. 2023
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 21. 2. 2023 30. 6. 2024
Úřad pro zastupování ve věcech majetkových - informace pro veřejnost 23. 8. 2022 31. 12. 2023
Veřejná vyhláška MZ - opatření obecné povahy - hospodářství v lesích 6. 4. 2020 7. 4. 2023

Poskytované informace podle zákona č. 106/1999 Sb

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výroční zpráva za rok 2022 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 21. 2. 2023 21. 2. 2026
Výroční zpráva za rok 2021 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. 19. 2. 2022 19. 2. 2025
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 18. 1. 2022 19. 1. 2025
Výroční zpráva za rok 2020 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 24. 2. 2021 24. 2. 2024


 
 

Celý výpis akcí