Úřední deska

Vyhlášky a nařízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Strategický plán rozvoje sportu 2019-2025 obce Úhřetice 16. 8. 2019 31. 12. 2025

Rozpočet a rozpočtová opatření obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Schválený rozpočet pro rok 2024 21. 1. 2024 31. 3. 2025
Rozpočtové opatření č. 4/2024 19. 1. 2024 30. 6. 2024
Rozpočtové opatření č. 3/2024 5. 1. 2024 30. 6. 2024
Rozpočtové opatřeční č. 2/2023 20. 11. 2023 30. 6. 2024
Schválený střednědobý výhled obce Úhřetice na roky 2024 - 2026 31. 5. 2023 31. 12. 2026
Rozpočtové opatření č. 1/2023 17. 5. 2023 30. 6. 2024
Schválený rozpočet obce na rok 2023 7. 12. 2022 30. 6. 2024
Střednědobý výhled rozpočtu obce Úhřetice pro rok 2021-2023 18. 12. 2019 31. 12. 2023

Závěrečný účet obce včetně zprávy o přezkoumání hospodaření

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Návrh závěrečného účtu obce Úhřetice za rok 2023 17. 5. 2024 30. 6. 2024
Výkaz FIN-12M - výkaz pro hodnocení plněniíí rozpočtu územních samopsrávních celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obce sestavená k 31. 12. 2023 17. 5. 2024 30. 6. 2024
Rozvaha obce Úhřetice sestavena k 31. 12. 2023 17. 5. 2024 30. 6. 2024
Roční účetní závěrky příspěvkové organizace - MŠ Úhřetice za rok 2023 17. 5. 2024 30. 6. 2024
Inventarizační zpráva za rok 2023 17. 5. 2024 30. 6. 2024
Zpráva o výsledků přezkoumání hospodaření obce za rok 2023 17. 5. 2024 30. 6. 2024
FIN sestava za obce k 31.12.2022, rozvaha, příloha, výkaz zisků a ztrát k 31.12.2022 26. 6. 2023 30. 6. 2024
Rozvaha MŠ k 31.12.2022 26. 6. 2023 30. 6. 2024
Výsledovka MŠ k 31.12.2022 26. 6. 2023 30. 6. 2024
Inventarizační zpráva za rok 2022 26. 6. 2023 30. 6. 2024
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Úhřetice za rok 2022 26. 6. 2023 30. 6. 2024
Schválený závěrečný účet obce za rok 2022 26. 6. 2023 30. 6. 2024

Rozpočet MŠ

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Schválený rozpočet pro rok 2024 5. 1. 2024 30. 6. 2025
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2025 -2026 2. 1. 2024 30. 6. 2027
Schválený rozpočet MŠ pro rok 2023 4. 1. 2023 30. 6. 2024
Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ na roky 2021 - 2023 18. 1. 2021 31. 12. 2021

Mikroregion Chrudimsko

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Schválený rozpočet pro rok 2023 MCh 22. 2. 2023 30. 6. 2024

Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce 30. 4. 2024 31. 5. 2024
Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadných předpisných seznamů k daní z nemovitosti na rok 2024 - Finanční úřad pro Pardubický kraj 30. 4. 2024 1. 6. 2024
Informace volebním stranám o počtu a sídle volebních okrsků v obci Úhřetice pro volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 7. a 8. června 2024 22. 4. 2024 7. 6. 2024
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu konané dne 7. a 8. června 2024 8. 4. 2024 6. 6. 2024
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí 21. 2. 2023 30. 6. 2024

Poskytované informace podle zákona č. 106/1999 Sb

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Výroční zpráva za rok 2023 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o sovobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 16. 2. 2024 31. 12. 2027
Výroční zpráva za rok 2022 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 21. 2. 2023 21. 2. 2026
Výroční zpráva za rok 2021 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999Sb. 19. 2. 2022 19. 2. 2025
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 18. 1. 2022 19. 1. 2025


 
 

Celý výpis akcí