Úřední deska

Vyhlášky a nařízení

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - MZ - kalamitní situace v lesích 27. 7. 2020 31. 12. 2022
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 4. 2. 2020 20. 2. 2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o místním poplatků ze psů 4. 2. 2020 20. 2. 2020
Obecně závazná vyhláška obce Úhřetice č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpad na území Obce Úhřetice 4. 2. 2020 20. 2. 2020
Strategický plán rozvoje sportu 2019-2025 obce Úhřetice 16. 8. 2019 31. 12. 2025
Obecně závazná vyhláška obce Úhřetice č. 2/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy 5. 4. 2018 20. 4. 2018
Obecné závazná vyhláška obce Úhřetice č. 1/2018, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy 5. 4. 2018 20. 4. 2018
Tržní řád 7. 10. 2014 21. 10. 2014

Rozpočet a rozpočtová opatření obce

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Návrh rozpočtu pro rok 2021 1. 12. 2020 15. 12. 2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020 4. 10. 2020 30. 6. 2021
Schválený rozpočet pro rok 2020 18. 12. 2019 30. 6. 2021
Střednědobý výhled rozpočtu obce Úhřetice pro rok 2021-2023 18. 12. 2019 31. 12. 2023
Střednědobý výhled obce Úhřetice pro roky 2019-2020 9. 1. 2018 30. 6. 2021

Rozpočet MŠ

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ V Úhřeticích pro roky 2021-2023 18. 12. 2019 31. 12. 2023
Schválený rozpočet příspěvkové organizace MŠ v Úhřeticích pro rok 2020 18. 12. 2019 30. 6. 2021

Mikroregion Chrudimsko

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Návrh rozpočtu na rok 2021 - Mikroregion Chrudimsko 24. 11. 2020 11. 12. 2020
Schválený závěrečný účet za rok 2019 Mikroregion Chrudimsko 18. 7. 2020 30. 6. 2021
Rozpočtové opatření č. 1/2020 Mikroregion Chrudimsko 10. 7. 2020 30. 6. 2021
Schválený rozpočet pro rok 2020 Mikroregion Chrudimsko 9. 3. 2020 30. 6. 2021
Střednědobý výhled Mikroregion Chrudimsko pro roky 2020-2022 12. 1. 2020 24. 12. 2022

Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Cena pro vodné a stočné vč. komentáře pro rok 2021 1. 12. 2020 15. 12. 2020
Záměr obce 24. 11. 2020 11. 12. 2020
Veřejná vyhláška - projednání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu (ÚP) Úhřetice 2020 23. 11. 2020 23. 12. 2020


 
 

Celý výpis akcí