Úvod

Úhřetické posvícení v sobotu 17. srpna 2024 od 17:00 hodin

 

V týdnu od 22.7. do 26.7.2024 bude obecní úřad uzavřen. V pondělí 22.7.2024 bude uzavřena i knihovna. Děkujeme za pochopení

 

Od pondělí 17. června 2024 budou uzavřeny mosty na Černoborské ulici v Mněticích. Z tohoto důvodu budou na lince 12 přijata následující opatření: Spoje jedoucí do Mnětic budou ukončeny na provizorní zastávce Mnětice, u mostu umístěné před mostem přes Chrudimku ve směru od Černé za Bory. Spoje jedoucí do Tuněchod a Úhřetice pojedou ze zastávky Černá za Bory, prodejna přes zastávku Černá za Bory. Na Vsi a po objízdné trase přes Hostovice, Úhřetickou Lhotu a Úhřetice, ukončeny budou v zastávce Tuněchody, kostel na hlavní silnici, která bude zároveň sloužit jako nástupní ve směru do Pardubic, tyto spoje nebudou zajíždět do Mnětic. Zastávky Úhřetice a Tuněchody, cihelna budou obsluhovány v opačném směru.Na objízdné trase nebudou obsluhovány žádné další nácestné zastávky. Ve směru na Hlavní nádraží spoje obslouží zastávku Černá za Bory jako náhradní za zastávku Černá za Bory, prodejna.  Spoje v  9:42 a 13:58 hod. ze zastávky Hlavní nádraží do zastávky Tuněchody, kostel a v 10:16 a 14:32 hod. ze zastávky Tuněchody, kostel do zastávky Hlavní nádraží nebudou obsluhovat zastávky Úhřetice a Tuněchody, cihelna. Do zastávky Mnětice, u mostu budou dočasně prodlouženy některé spoje z Černé za Bory. Zastávky Mnětice, Mnětice, Tuněchodská a Tuněchody, kovárna nebudou po dobu uzavírky obsluhovány.

Jízdní řády linky 12 platný od pondělí 17. června 2024 - Nové jízdní řády

 

Hlášení rozhlasu 28. 5. 2024

1. V sobotu 1. června 2024 od 9:00 do 11:00 hod. se na sběrné místě v Úhřeticích uskuteční sběr nebezpečného odpadu. Donést můžete doleje, olejové filtry, chemikálie, barvy, obaly od nebezpečných látek, baterie a zářivky. Pneumatiky lze odevzdat v poštu 4 kusů na číslo popisné, případně na 1 byt v bytovém domě za rok. Domácí spotřebiče (pračky, ledničky, sušičky a drobné domácí spotřebiče, televize, monitory a osobní počítace) můžete ponechat v obě od 9:00 do 11:00 hodin před domem a členové SDH Úhřetice  budou tyto spotřebič svážet.

2. Mateřská škola Úhřetice organizuje od pondělí 3. června do pátku 7. června 2024 sběr papíru. Sbírají se zvlášť: 1. noviny, 2. časopisy, kancelářský papír, 3. kartony a lepenky a 4. smíšený papír. Kontejner bude umístěn v zahradě Mateřské školy u kaštanu.

 

Informace k dotačnímu programu Nová zelená úsporám Light - na našem území se totiž začali objevovat subjekty, které nabízí zpracování žádosti o dotaci v rámci NZÚ light. Tyto subjekty nemají oprávnění vydávat Odborné posudky a Závěrečné zprávy, kterou jsou povinnou přílohou žádosti o dotaci. V některých případech se dokonce snaží ze žadatelů získat administrativní poplatek za vyřízení žádosti a doporučují konkrétní firmy, které by následnou realizaci provedly. V případě zájmu o dotaci přes Novou zelenou úsporám light je třeba kontaktovat vždy MAS, případně EKIS. Tyto subjekty jsou oprávněny k vydávání Odobrných posudků a závěrečných zpráv. Terenní pracovník MAS pak s každým žadatelem postupně projde celou administraci žádostí a srozumitelně vysvětlí, co všechno je k dotaci potřeba zajistit. Veškeré služby poskytované MAS jsou zcela zdarma. Kontakt na terénního pracovníka: Bc. Roman Jeníček, tel. 604 199 180 nebo e-mail roman.jenicek@maschrudimsko. cz

  
 

Celý výpis akcí