Veřejná vyhláška - OOP - povolení výjimky zákazu škodlivě zaahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněného živočicha zařazeného do kategorie silně ohrožených druhů - bobra evpropského 
 

Celý výpis akcí