Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2023 a dosažené skutečnosti v témže roce 
 

Celý výpis akcí