Jmenování zapisovatele okrskové volební komise volebního okrsku č. 1 pro volby do zastupitelstva obce Úhřetice konané ve dnech 23. a 24. 9. 2022 
 

Celý výpis akcí