Obecně závazná vyhláška obce Úhřetice č. 2/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání komunálních odpad na území Obce Úhřetice 
 

Celý výpis akcí